Beheer - Eaglebe

Zelfde gebruiker in verschillende organisaties toevoegen (politie, brandweer, AWV,...)
Vanaf EagleBe 4.0.4 is het mogelijk om éénzelfde gebruiker toe te voegen binnen meerdere organisaties. Een bestaande gebruiker toevoegen verloopt echter op ...
Do, 15 Apr, 2021 at 11:39 AM
Vraag naar het Ondernemingsnummer
Indien het ondernemingsnummer moet gevraagd worden in het aanvraagformulier (bij Bedrijf en Vereniging > Vzw), kan dit ingesteld worden door deze checkbo...
Do, 15 Apr, 2021 at 11:41 AM
Lijst standaard ontvangers
Sinds EagleBe 4.0.4 is het mogelijk om een mailing list toe te voegen binnen EagleBe voor het verzenden van documenten naar een lijst van standaard ontvange...
Do, 15 Apr, 2021 at 11:43 AM
Inname enkel tijdens werkdagen
Indien je de aanvrager de mogelijkheid wenst te bieden om aan te geven of zijn inname zich enkel voordoet op werkdagen (met het oog op de periode bij Factur...
Do, 15 Apr, 2021 at 11:47 AM
EvenementenFlex - Hoe beheer ik het aanvraagformulier ?
Via de module EvenementenFlex krijg je als lokaal bestuur nog meer flexibiliteit over jouw evenementen aanvraagformulier. Zo kan je: Selecteren welke vrag...
Di, 14 Sep, 2021 at 11:04 AM
IODFlex - hoe beheer ik het aanvraagformulier?
Standaard biedt Eaglebe een dynamisch aanvraagformulier IOD aan, waarbij je per inname type verschillende parameters kan aanpassen (aanvraagtermijn, fact...
Do, 15 Apr, 2021 at 12:02 PM
Hoe beheer ik de kaartlagen die zichtbaar zijn op het aanvraagformulier ?
(Vanaf EagleBe 4.1.5)  Als bestuur kan je vanaf nu zelf beheren welke kaartlagen je zichtbaar wenst te maken op het aanvraagformulier. Dit is bijvoorbee...
Do, 15 Apr, 2021 at 12:55 PM
Aanvraagtermijn - Werkdagen of Kalenderdagen?
Vanaf EagleBe 4.1.5 kan je als gemeente zelf instellen of je wenst te werken met Werkdagen of Kalenderdagen wat betreft de aanvraagtermijn, en dit zowel voo...
Do, 15 Apr, 2021 at 12:57 PM
Hoe beheer ik de afmetingen van de verschillende zones op het aanvraagformulier ?
Sinds EagleBe 4.1.4 is het mogelijk om te definiëren of de zone die je tekent een container, een parkeerplaats of een 'andere' zone is.  ...
Do, 15 Apr, 2021 at 12:59 PM
Configuratie EagleBe AD Connect
Via dit artikel willen we IT beheerders meer informatie geven over single-sign-on of SSO via Microsoft voor de EagleBe Smart City toepassing. Dankzij SSO ka...
Di, 1 Sep, 2020 at 11:52 AM