Binnen het EagleBe portaal kan je communiceren met het bestuur waar je een inname of evenement hebt aangevraagd via het  menu 'Mijn berichten' . Hoe komen die berichten binnen, hoe kan je antwoorden op nieuwe berichten, hoe voeg je bijlagen toe, ...? 


Je leest er alles over in dit artikel!


Nieuw Bericht

Wanneer een ingestuurde aanvraag niet helemaal duidelijk of onvolledig is, kan het zijn dat je als aanvrager een nieuw bericht krijgt met daarin de vraag naar meer info.  Je zal als aanvrager enkel kunnen antwoorden op berichten, nooit zelf een bericht sturen nadat je een aanvraag hebt ingediend (communicatie is enkel mogelijk bij dossiers in status 'Onvolledig').


Een nieuw bericht ontvang je eerst als mail. In deze mail wordt vermeld dat je aanvraag onvolledig is en wordt ook de reden en eventueel verwachte opvolging meegegeven. Om te antwoorden op dit bericht moet je je aanmelden op je EagleBe portaal met je persoonlijk EagleBe account*. Op deze manier worden alle berichten automatisch gekoppeld aan de desbetreffende aanvragen.Wanneer je bent ingelogd op je EagleBe portaal krijg je helemaal bovenaan het tabblad 'Mijn aanvragen' een overzicht van je nieuwe berichten. Deze berichten kan je meteen van hier uit openen of vanuit het tabblad 'Mijn berichten'. Hier zullen nieuwe berichten bovenaan staan in de lijst en oude berichten onderaan. Ongeopende berichten worden weergegeven in het vet.*Geen EagleBe account? Je kan altijd een nieuw account aanmaken (via deze link) met het e-mailadres van je originele aanvraag. Alle aanvragen die via dit e-mail adres zijn ingediend, zullen gekoppeld worden aan het nieuwe EagleBe account.


Bericht Beantwoorden

Een bericht kan enkel beantwoord worden wanneer het desbetreffende dossier zich in status 'Onvolledig' bevindt. Om een bericht te beantwoorden kan je op twee manieren te werk gaan:

  1. Nieuw bericht kan geopend worden vanuit het tabblad 'Mijn aanvragen'
  2. Reeds geopende berichten (alsook nieuwe berichten) zijn te vinden onder het tabblad 'Mijn berichten'. Hier krijg je een tabel overzicht van al jouw berichten, chronologisch opgelijst per dossier.


Een bericht wordt geopend door dit aan te klikken. Bovenaan staat steeds het dossier vermeld, met daaronder per bericht de naam van de verzender, de bijhorende stad/gemeente en de datum + tijdstip. In de inhoud zelf wordt dan het verzonden bericht + eventuele bijlagen weergegeven.Om te antwoorden op een bericht, maak je gebruik van de optie 'Beantwoorden' rechts onderaan. Je krijgt dan een tekstveld om zelf een nieuw bericht in te typen, en onderaan kunnen ook bijlagen toegevoegd worden in verschillende formaten. Om het bericht te verzenden, maak je gebruik van de optie 'Verzenden' rechts onderaan.Je zal zelf in staat zijn berichten te versturen naar de stad/gemeente van zodra en zolang het dossier zich in status onvolledig bevindt. Eens de stad/gemeente alle nodige informatie heeft ontvangen, zal deze de status aanpassen en de aanvraag verder verwerken. Het is dan niet langer mogelijk bijkomende berichten te sturen inzake deze aanvraag.