De templates van Eagle beheer je via een .ODT bestand met allemaal tekstvelden. Elk tekstveld heeft hierbij enkele eigenschappen, enkele eigenschappen zijn hier zeer belangrijk: 

  • naam: je moet de exacte veldnamen gebruiken zoals hier opgelijst)
  • alleen-lezen: diet moet op JA staan, anders kan de burger hier aanpassingen maken.
  • lettertype: aanpassen aan je huisstijl
  • type tekst: gebruik enkele regel als het veld "kort" is. Kan je veld veel karakters bevatten zoals authorisatiemotivatie of beschrijvingAanvrager, dan kan je overwegen om hier "Meerdere regels" te selecteren. Zorg dan ook dat de hoogte van je veld hoog genoeg is om al deze tekst in te stellen.