• Ga naar Beheer > Gebruikers

  • Klik op het plusje rechtsboven om een gebruiker toe te voegen


  • Vul de juiste gegevens in. Aan  de hand van de naam en voornaam wordt automatisch een gebruikersnaam voorgesteld. Hoofdletters of kleine letters maakt geen verschil. Druk daarna op ‘Toevoegen’ onderaan de popup. De gebruiker krijgt een e-mail met de vraag om een wachtwoord in te stellen.


  • Na het aanmaken van de gebruiker, moet je zijn rechten beheren door de gebruiker te selecteren en het pennetje te gebruiken naast zijn gebruikersnaam.
  • Je moet de Afdeling selecteren, en de juiste gebruikersrollen en "taken toewijzen" selecteren. Je kan bepalen of de medewerker actief of inactief gezet wordt. Meer info over deze taken en rollen vind je onderaan deze pagina.


 


Gebruikersrollen - Taken toewijzen

De Gebruikersrollen zijn de rechten om bepaalde taken te "mogen/kunnen" uitvoeren. Als een gebruiker nooit een dossier mag authoriseren, mag je de rol ‘Authorisatie’ niet toevoegen. Meer info met betrekking tot de verschillende gebruikersrollen vind je in het helpdesk artikel 'Wat zijn de verschillende gebruikersrollen?'.

Taken toewijzen zijn de rechten om bepaalde taken te "moeten" uitvoeren. Als een gebruiker de aanvraag moet valideren, dan krijgt hij bij Taken toewijzen de taak ‘Validatie’

 

Typisch zijn er enkele mensen in de groep "Validatie" die de taken toegewezen krijgen. Eaglebe zal dan zelf iemand kiezen om bij een nieuw dossier de taak aan toe te wijzen.