Via Beheer > Documenten > Template instellingen kan u "Naam" en "Functie" invullen van de ondertekenaars van een vergunning.  


Aanvullen keuzelijst verantwoordelijke document

De Eaglebe-administrator van het bestuur is gemachtigd om de mogelijke combinaties tussen namen en functies aan te vullen. Dit kan door te navigeren naar Beheer -> 'Documenten' en te scrollen naar 'Template instellingen'. Hier kan u vervolgens verschillende combinaties aanmaken die later bij het genereren van vergunningen gebruikt kunnen worden. Aanpassingen dienen steeds opgeslagen te worden.

 


Doorgaans zullen het de secretaris en burgemeester zijn die de vergunning dienen te ondertekenen, echter dit is niet het geval bij alle besturen en daarnaast is dit soms ook niet van toepassing. Wat als burgemeester tijdelijk vervangen wordt door een 'waarnemend burgemeester'? Moeten dan alle templates aangepast worden aan de nieuwe situatie? Nee, Eaglebe voorziet de mogelijkheid om hierboven vooraf verschillende combinaties van namen en functies aan te maken die geselecteerd kunnen worden bij het genereren van documenten.

 


Aanpassingen in template

Standaard zullen in de template onderaan 4 tekstvakken worden voorzien. Dit kan door de methode te gebruiken beschreven door EAGLE FAQ: Hoe pas ik een template aan. De namen van de tekstvakken zijn:

 

naamlinks

Naam die links het document dient te ondertekenen

functielinks

Functie die hoort bij deze naam

naamrechts

Naam die rechts het document dient te ondertekenen

functierechts

Functie die hoort bij deze naam

 

Belangrijk is dat, bij het aanmaken van deze tekstvakken in de template, in het eigenschappen veld van het tekstvak bij standaardtekst de naam/functie wordt ingegeven van de persoon die doorgaans het document zal ondertekenen. Na het exporteren van de pdf en toevoegen als template aan Eaglebe kan deze gebruikt worden.

 


Opties uit keuzelijst gebruiken bij genereren van vergunning

Navigeer naar de aanvraag via vergunningen -> overzicht -> aanvraag. Voor het goedkeuren van een aanvraag dient er steeds een document gegenereerd te worden. Dit kan vanuit het tabblad documenten. Hier zal je met de knop 'genereer vergunning' een nieuw vergunningsdocument kunnen aanmaken. Naast het toevoegen van een eventuele motivatie kan je hier ook 'naam en functie links' en 'naam en functie rechts' aanpassen. Standaard zal deze staan op 'template default' dit betekent dat hetgeen dat ingevuld werd als standaardwaarde van het tekstvak bij het aanmaken van de template weergegeven zal worden in de pdf. Daarnaast kan je nog kiezen uit 'geen waarde' dit zal ervoor zorgen dat beide tekstvakken (naam en functie) leeg blijven, tenslotte heb je hier indien ingevuld nog de keuze tussen de aangemaakte combinaties in het beheer venster.