De procedure die een vergunning doorloopt is ondertussen gekend. Maar wat gebeurt er nu juist met deze aanvraag in GIPOD, het Eaglebe-dashboard en de Export bij het uitvoeren van verschillende acties in Eaglebe. In onderstaand schema wordt weergegeven waar je de verschillende mogelijke acties kunt terugvinden met hun eventuele waarden in GIPOD, Inkomstengrafiek en Eaglebe-export. 


Hieronder ziet u een diagram dat weergeeft wat de verschillende Eaglebe-statussen zijn die doorlopen kunnen worden gedurende de aanvraagprocedure. De stippellijnen geven aan welke bijkomende tussenstappen er eventueel nog kunnen plaatsvinden voor de volledigheid van de flow. Rechts van het diagram vindt u een tabel terug waar per weergegeven cijfer de uitgevoerde actie, eagle-status, GIPOD status, Dashboard-inkomsten en Status in Export kunnen teruggevonden worden. 


  

*Verwijderd uit GIPOD wilt zeggen dat u nog steeds aan de hand van het oorspronkelijke GIPOD-ID deze inname kan terugvinden in GIPOD. Er zal echter een kader verschijnen waarin staat dat de registratie werd verwijderd doordat er geen geldige vergunning kon worden afgeleverd. Op deze manier blijft het mogelijk om in GIPOD eveneens de historiek van deze registratie op te volgen. 

Een voorbeeld hiervan: